Flip Up

- open, plug and close
  • Digitel FLIP-UP je dizajniran tako da korisniku omogući još viši ergonomski nivo pristupa utičnicama na dohvat ruke. Nakon priključivanja uređaja poklopac se može spustiti.
  • Atraktivan i robustan.
  • Omogućava napajanje iz dva izvora, kao i mogućnost rednog povezivanja više uređaja u nizu.

Dostupni moduli

Moduli